X

Küsimused ja vastused

22.11.2022 16:51

Tere!

Olen aastaid alkoholi kuritarvitanud. Liitusin programmiga kainem ja tervem eesti ja mul on küsimusi. Vanus: 34 ja kuritarvitamise periood 5 a.
Päevas tarbin keskmiselt 2 l punast või valget veini (kangusega 13%, kui pole saadaval, siis 11,5% vol). Mõnikord joon õlut veini ja šampusega segamini. Valget ja pruuni viina tarbin harva, aga samuti veiniga segamini.
Küsimused:
1. Miks mul ei ole pohmelli? Marianna Nõmmik uuris mind kui kroonilist alkohoolikut. Selgus, et ei esine iiveldust nt pärast joomatuuri, ei ole peavalusid, uimasust, söögiisus ja kehakaalus muutusi. Mida see tähendab? Miks ei mõjuta alkoholi kuritarvitamine füüsilist tervist? Ehk et ei ole kogenud isegi mitte pohmelust, mis on arusaamatu, sest ohtra alkoholitarbimise korral, eriti kui juua segamini, peaks ju olema?
2. Programmiga liitudes tundsin huvi ka vereproovi vastu, et saada hinnangut maksafunktsiooni kohta. Mind üllatas, et vereproovi peeti ebavajalikuks ja keegi ei saanud aru, miks mul seda vaja. Lasin PERHis teha tasulise vereanalüüsi, millest selgus, et kõik näitajad on ideaalsed. Küsimused: miks peetakse oma tervise vastu huvi tundmist ebavajalikuks? Ja kuidas on võimalik, et pärast aastaid alkoholi kuritarvitamist on näitajad ideaalsed (referentsväärtuse keskel)?
3. Alkoholiga liialdamisel peaks tekkima mälulünki, kui on raske joove (üle 2‰), kuid mul ei teki mälulünki ehk et mäletan detailselt, mida tegin ja mis juhtus, kui oli väga raske joove. Miks ei teki isegi väga raske joobe korral mälulünki?
4. Sõltuvuskoolitustel, nt Kaja Heinsalu joomiskoolitustel, pöördutakse jumala poole. Miks on jumala kaasamine ja palvetamine siinjuures oluline? Kas on ateistlikke sõltuvuskoolitusi ja AAsid?

Ljudmilla Atškasov

Ljudmilla Atškasov

psühholoog AJK-Kliinik, Tartu

22.11.2022

Loe täispikkuses

Tere

Kui inimene on tarvitanud alkoholi pikema aja vältel ja suurtes/ühtlastes kogustes, siis pohmelli selle klassikalises mõistes enam ei tekigi. Halvemat enesetunne võidakse kogeda, kui kogus peaks järsult minema veelgi suuremaks või lahjema alkoholi pealt minnakse üle kangema peale. Kuna orgamismil on tekkinud tolerantsus ja aju on harjunud juba teatud harjumuspäraste kogustega, siis organism ei suhtu alkoholi enam kui mürki, mida ta peab väljutama orgamismist, vaid ta nö tunneb selle ära ega reageeri enam sellele kui mürgile. Ja võib olla tõesti nii, et pohmelli ei tekigi, võib olla küll kehvem enesetunne, kuid mitte raskel kujul pohmelli. Pikemaajalise tarvitamise tagajärjel tekivad  ajus teatud retseptorid, mis alkoholile reageerivad. Ajju jääb n-ö mälujälg.  Ja nüüd, kui inimene on kaine, siis need retseptorid on uinunud olekus ja aktiveeruvad uuesti, kui inimene taas alkoholi tarvitab.  Ehk teisisõnu aju tunneb ära, et midagi tuttavlikku anti mulle. Sel põhjusel jõuavad inimesed, kes on suutnud kainust mingi aeg hoida, üsna kiiresti samade koguste juurde tagasi, mis neil enne kaineks saamist harjumuseks tarvitada oli. Seega kontrollitud tarvitamine ei pruugi enam inimesel võnnestuda, st tarvitan vaid harva või teatud piiatud kogustes. See protsent on väike, kellel see õnnestub. Kuigi jah, kunagi ei tea, kas te kuulute selle protsendi hulka või mitte. See selgub vaid katse-eksituse meetodil. Kui kontrollitud tarvitamine ei õnnestu, siis jääb valikusse vaid kainuse hoidmine.

Alkohol mõjutab nii füüsilist kui vaimset tervist igal juhul, kuid inimene ei pruugi seda tajuda. Kuna alkoholil on ka valuaistingut pärssiv toime, ehk teisisõnu ta ei lase retseptoritel omavahel infot edastada, vaid blokeerib selle, siis inimene ei pruugi üldse aru saada, et kuskil miskit valutab. Sageli tekivad need kaebused inimesel alles siis, kui ta kaineks saab. See on tavaline nähtus, et siis hakkaks justkui orgamism logisema ja valutab siit ja sealt. Eks see valutas ka enne, kuid inimene ei pruugi valu tajuda.  Alkoholi mõjust saate lähemalt lugeda siit.

Tunnustan, et te oma tervisest sedavõrd hoolite. Igati normaalne on oma muret ka väljendada enda tervisenäitajate pärast. Seda, miks te soovitud vereproovi ebavajalikuks peeti, ei oska ma kommenteerida. Toetudes kogemustele enda töös alkoholi kuritarvaitavate inimestega võin väita, et inimese orgamism reageerib väga erinevalt. Minu prakitkas on olnud üks noor mees, kes suutis enda maksa nö ära hävitada 6 kuuga ja samas on olnud ka neid, kes on aastakümneid joonud ja kelle maksanäit on korras, ning ka neid, kes vaatamata sellele, et näitajad on korrast ära ka joomist jätkavad, ning ka neid, kes teada saades, et näidud korras on- joomist veelgi julgemalt jätkavad.

See, et täna on näit normi piires ei tähenda paraku seda, et see nii võib jääda. Kunagi ei tea, kuidas mingi organ järgmisel hetkel võib reageerida ja millal on selle organi jaoks just nüüd see viimane piisk karikas n-ö täis saanud. Maksa tervisele on kasulik hoiduda kõikidest mürkidest, kaasa arvatud alkoholist. Alkohol ei mõjuta vaid üht organit (maksa) meie organismis, vaid ta mõjutab ka kõiki teisi organeid sh aju. Seega ei pruugi see tähendada seda, et kui maks on justkui korras, siis teised organid pole mõjutada saanud. Seda ei pruugi inimene lihtsalt tajuda, kui tarvitamine jätkub. Alkoholi mõju organismile on vägagi individuaalne ja sõltub tarvitatavast kogusest, tarvitamise kiirusest, inimese organismi eripäradest ja terviseseisundist, muude ainete ja ravimite samaaegsest tarvitamisest.Teatud tervisekaebused võivad avalduda alles pikemalt kaine olles. Otseselt alkoholist algavaid terviseprobleeme loetletakse ligi 60. Kaudsemalt on alkoholi mõjuga seotud üle 200 haiguse.

Põhjus, miks ei teki mälulünki on organismi tolerantsuses. Näiteks inimene, kes on harjutanud tarvitamist ja teeb seda sagedasti suuremates kogustes võibki mäletada (teinekord küll lünklikult), kuid siiski enamust eelmisel päeval/õhtul toimunust siiski mäletada. Samas inimene, kes tarvitab harva ja näiteks joob ühe korra jooksul suure koguse aloholi- joobeastmeni 2‰  või enamgi võib kogeda täielikku mäluauku ja sattuda ka eluohtlikku seisundisse. Nagu eelpool sai viidatud, et tema orgamism ei tule sellise suure mürgiannusega alkoholi näol toime.

See, et olete enda tervise osas tähelepanelik, on igati mõistlik. Lõpuks on see teie enda keha ja teie ise teate enda seisundit ju kõige paremini ning see, et olete ju enda alkoholi tarvitamise muutmiseks abi otsinud näitab seda, et tegelikult soovite end siiski hoida ja väärtustate enda tervist.

See, milline viis või tee just teie jaoks enda tarvitamisharjumuste muutmise juures õige on, on teie enda valida. On inimesi, keda on aidanud Jumalasse usk, või Kaja Heinsalu või keegi kolmas, ja neid, kes on abi saanud AA rühmadest või teaduspõhistest sekkumisprogrammidest (millest lähtuvad “Kainem ja Tervem Eesti” programmi spetsialistid). Seega, kui te ise tunnete, et mingi viis tundub teie puhul toimivat jõustavalt ja motivatsiooni tõstvalt/hoidvalt ja see sobib teile ning aitab teil kainem olla või vähem tarvitada, siis nii ongi. Siinkohal ei ole mõistlik end teistega võrrelda. See, kuidas te enda jaoks soovitud tulemuse saavutate, ei ole kellegi õigus kommenteerida. Teinekord tulebki proovida erinevaid lähenemisi, et saada aru, mis sobiv on. AA rühmade kohta saate lähemalt infot. AA üheks mõjuteguriks loetakse teekonnal koos kulgemist ja mitte oma murega üksi olemist. Koosolekute üks jõustv komponent ongi üksteisega jagamine ja sellest vaimujõu saamine, mis aitab siis kainust säilitada.

22.11.2022 16:48

Tere.

Minu vend on pikaajaline alkhoolik, ise ta ravi ei otsi, Kas meie kui pereliikmed saame teda kuskile asutusse sundida et ta saaks ravi.

Ljudmilla Atškasov

Ljudmilla Atškasov

psühholoog AJK-Kliinik, Tartu

22.11.2022

Loe täispikkuses

Tere.

Kui inimene ise ei tunnista probleemi, siis tema ravile saamine on keeruline protsess. Sundravile saatmiseks on ette nähtud teatud kriteeriumid.

Psühhiaatrilise abi seadus § 11. Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatriline abi, ütleb, et

(1) Isik võetakse tema enda või tema seadusliku esindaja nõusolekuta vältimatu psühhiaatrilise abi korras ravile haigla psühhiaatriaosakonda või jätkatakse ravi, tema tahtest olenemata (edaspidi tahtest olenematu ravi), ainult järgmiste asjaolude koosesinemise korral:

1) isikul on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida;

2) haiglaravita jätmisel ohustab isik psüühikahäire tõttu iseenda või teiste elu, tervist või julgeolekut;

3) muu psühhiaatriline abi ei ole küllaldane.

 

Deliiriumi korral saate kutsuda kiirabi. Haiglasse jäetakse inimene sisse siis, kui ta on ohtlik ja ka siis võib teda seal hoida 48 tundi ilma kohtu loata. Lihtsalt selle pärast, et inimene joob, ei saa tahtest olenematut ravi teha. See on paraku kurb tõde. Sageli ei piisa alkoholitarvitamise häire (sõltuvuse) raviks lihtsalt haiglas kainena veedetud teatud ajast. Tegu on eluaegse haigusega, mis vajab pikaajalist ravi- vahel isegi aastaid, enne, kui inimene suudab ka kainust hoida. Isegi, kui isa saab kaineks, siis kaineks jäämine on tahtejõudu nõudev. Siinkohal me jõuamegi inimese enda sisemise motivatsioonini, mis on tulevikus kaineks jäämise aluseks. Te võite anda endast parima, kuid kui vend ise ei võta vastutust ega näe vajadust enda tarvitamist muuta, siis talle osutatav abi saab olema vaid ajutine ega anna teie poolt soovitud tulemust.

Motivatsiooni tõstmiseks ja probleemi tõsiduse adumiseks saate rääkida vennaga sellest, kuidas teie ja teised lähedased end tema joomise pärast tunnete ja kuidas see teid mõjutab. Seda tuleks teha rahulikul hääletoonil, vältides seejuures süüdistamist, näägutamist, ähvardamist ja moraalilugemist. Rääkida tuleb siis, kui vend on kaine. Proovige valida selline aeg ja koht, kus te saate rahulikult rääkida ja teil on selleks piisavalt aega. Kui ta tajub rünnakut, siis sellele võib järgneda see, et ta ütlebki teile, et tema jaoks see ei ole probleem või võib käituda ründavalt ja end õigustavalt.

 

Kui vend ei soovi abi vastu võtta, siis saate te tegeleda iseendaga ja end seeläbi säästa. Kuidas endas toimuvaga toime tulla saate lugeda siit.

Kui olete raamatulugeja inimene, siis saate harida end kirjanduse abil, mis on kirjutatud kaassõltuvuse teemal. Näiteks raamat “Kaassõltuvuses”.

On olemas ka eneseabi grupid lähedastele, kelle pereliige kuritarvitab alkoholi. Selle kohta saate rohkem infot ja abi Al-Anoni pererühmast, mis on alkoholi kuritarvitavate inimeste sugulastest ja sõpradest koosnev kaaslaskond, kuhu kuulujad jagavad oma kogemusi, jõudu ja lootust, et lahendada ühiseid probleeme. Rühma võib minna igaüks, kes kannatab või on kannatanud sellepärast, et lähedane inimene kuritarvitab alkoholi. Täpsem info

Sundida enda venda ravile minema te paraku ei saa. Küll aga saate proovida teda motiveerida. Sellest, kuidas temaga sel teemal rääkida ja enda muret väljendada saate lugeda siit.

Alkoinfo kodulehelt saate samuti rohkem lugeda alkoholi teema kohta, et mõista alkoholitarvitamisehäire olemust lähemalt. Sellelt kodulehelt leiate ka ravivõimalused ja kontaktid, kuhu pöörduda, juhul kui vend peaks soovima abi vastu võtta.

 

22.11.2022 16:43

Kuidas reageerida isa jätkuvale soovile saada poodi piiritust ostma? Olen saanud teda 8 kuud alkost eemal hoida. Kurdab, et söögiisu pole, kuid kaalutõus näitab midagi muud.

Ljudmilla Atškasov

Ljudmilla Atškasov

psühholoog AJK-Kliinik, Tartu

22.11.2022

Loe täispikkuses

Tere

 

Saan aru, et isa on olnud teie juures n-ö kontrollitud keskkonnas, kus tal ei ole olnud juurdepääsu alkoholile ega ka võimalust iseseisvalt poodi minna. Psühholoogiline sõltuvus jääb inimesele aastateks, teinekord ka terveks eluks. Kui inimese enda kontrollivõime tungi ohjata ei ole piisav ja tal endal ei ole sisemist motivatsiooni kainuse hoidmisele, siis siin ongi vaid üks viis kaineks jääda- olla kontrollitud keskkonnas, kus alkohol ei ole kättesaadav. Paraku on inimesi, keda hoiabki kainena vaid nn väline kontroll- olgu see siis elamine laste juures või muu keskkond, mis piirab ligipääsu alkoholile. Te olete suutnud isa juba pikalt kainena hoida. Kui inimene on varasemas elus mingil ajaperioodil kuritarvitanud alkoholi, siis ajus tekivad teatud retseptorid, mis alkoholile reageerivad. Ajju jääb n-ö mälujälg.  Ja nüüd, kui inimene on kaine, siis need retseptorid on uinunud olekus ja aktiveeruvad uuesti, kui inimene taas alkoholi tarvitab.  Seda kogetakse tungina. Sel põhjusel jõuavad inimesed, kes on suutnud kainust mingi aeg hoida, üsna kiiresti samade koguste juurde tagasi, mis neil enne kaineks saamist harjumuseks tarvitada oli.  Seega isa soovi täites võib tung saada hoogu juurde ning tema pöördumised, et te ostaks talle piiritust või ta poodi viiksite, tõenäoliselt sagenevad. Nagu ütleb vanasõna – süües kasvab isu. Sõna süües võiks asendada alkoholi varem kuritarvitanud inimese puhul sõnaga juues.

Alkoholi tarvitamine ei tõsta söögiisu, pigem tavaliselt vähendab hoopis seda. Isutuse murega võiks pöörduda pererasti vastuvõtule.

Teil on valida, kas anda isa nõudmistele järgi või taluda ära temapoolne survestatus ja jääda endale kindlaks. Te ei pea pikalt põhjendama miks, sest inimene, kes juua tahab, see leiab teile mitu argumenti vastu ja seda teinekord nii osavalt, et teil pole enam midagi vastu öelda. Seega lihtne EI ja selle kordamine, kui vaja. Võite lisada, et te hoolite tema tervisest ja tahate, et ta pikalt teie kõrval oleks. Vahel on lähedastel keeruline taluda seda pahameelt, mis vastusena tuleb.  Inimene, kes tahab enda tahtmist saada, oskab ka teinekord kiusu ajada. Siin tuletage endale meelde, et mis põhjustel te isa kaineks tahtsite saada ja mis selle 8 kuuga temas muutunud on. Te olete juba pika tee koos maha käinud sellel muutuse teel. Selle meenutamine aitab seda peamist eesmärki – kaineks jäämist-  täita ja ka enda emotsioonidega toime tulla ning kannatlikku ja järjekindlat meelt hoida.

 • Küsi nõu


  (Esita oma alkoholiga seonduv küsimus või mure.)


 • (Sinu e-posti aadressi ei avaldata.)
 • Please enter a number from 11 to 11.
  Please answer to confirm you are a human
 • Vastus saadetakse Sinu esitatud e-postile ning küsimus koos vastusega avaldatakse ka alkoinfo.ee veebilehel. Küsimustele vastatakse viie tööpäeva jooksul.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Küsimustele vastavad

Küsimustele vastavad

Anneli Sammel

Anneli Sammel

alkoholi ja tubaka valdkonna juht, Tervise Arengu Instituut

Betty-Maria Märk

Betty-Maria Märk

vanemspetsialist, Tervise Arengu Instituut

Karin Kilp

alkoinfo.ee toimetaja Tervise Arengu Instituut

Ljudmilla Atškasov

Ljudmilla Atškasov

psühholoog AJK-Kliinik, Tartu

Alkoinfo
Alkoholi mõju
Mõju tervisele

Alkohol mõjutab sinu keha ja enesetunnet ka siis, kui sa seda ise ei tunne ning sul ei ole veel tervisekaebusi.

Otseselt alkoholist algavaid terviseprobleeme on umbes 60, kaudsemalt on alkoholi mõjuga seotud haigusi üle 200. Selles, kuidas alkohol täpselt kellegi tervist mõjutab, mängivad olulist rolli vanus, sugu, geenid ja palju muud.

Mõju elukvaliteedile

Alkohol mõjutab ka seda, kuidas sina ümbritseva maailmaga suhtled ja oma eluga toime tuled. Sellepärast pane juba varakult tähele ohumärke. Kui tunned, et alkohol mõjutab sinu elukvaliteeti, on see piisav põhjus spetsialisti poole pöördumiseks.

Alkoholitarvitamise piirid
Milline alkoholikogus on ohutu?

Kõigi jaoks ohutut alkoholi tarvitamise taset pole olemas, kuid teadlased on välja selgitanud alkoholikogused, mida ületades hakkavad tervel täiskasvanul terviseriskid hüppeliselt suurenema.

Milline on minu alkoholitarvitamine?

Sageli tekivad inimesel vastandlikud tunded, kui ta oma joomisharjumuse peale mõtleb. Lõõgastav klaasike ja alles hiljem mõistmine, et see ei jäänudki üheks klaasikeseks. Sellest nõiaringist aitab väljuda oma käitumise aus analüüsimine. Vaata alkokalkulaatoris üle alkoholikogused, mida tarvitad, ning hinda AUDIT testi abil oma suhet alkoholiga.

doctor

Testi on teinud 166954 inimest

Saa teada, kas peaksid oma alkoholi-
tarvitamise pärast muretsema.

Loe audit testi kohta lähemalt
audit

Audit test

Küsimused 1 / 11

Kui sageli sa tarvitad alkoholi sisaldavaid jooke?

VASTAN JA JÄRGMINE KÜSIMUS
Vähem on parem

Iga inimese teekond arusaamiseni, et alkohol hakkab tema elus võimust võtma, on erinev. Samas aitavad teiste ausad mõtted tihti äratundmisele jõuda. Vaata, kuidas erinevad inimesed on leidnud, et vähem on parem, ning mis neid on selleks motiveerinud. Abielunaise lugu.

Vähem on parem

Iga inimese teekond arusaamiseni, et alkohol hakkab tema elus võimust võtma, on erinev. Samas aitavad teiste ausad mõtted tihti äratundmisele jõuda. Vaata, kuidas erinevad inimesed on leidnud, et vähem on parem, ning mis neid on selleks motiveerinud. Ekstreemsportlase lugu.

Vähem on parem

Iga inimese teekond arusaamiseni, et alkohol hakkab tema elus võimust võtma, on erinev. Samas aitavad teiste ausad mõtted tihti äratundmisele jõuda. Vaata, kuidas erinevad inimesed on leidnud, et vähem on parem, ning mis neid on selleks motiveerinud. Fotograafi lugu.

Vähem on parem

Iga inimese teekond arusaamiseni, et alkohol hakkab tema elus võimust võtma, on erinev. Samas aitavad teiste ausad mõtted tihti äratundmisele jõuda. Vaata, kuidas erinevad inimesed on leidnud, et vähem on parem, ning mis neid on selleks motiveerinud. Peotüdruku lugu.

Vähem on parem

Iga inimese teekond arusaamiseni, et alkohol hakkab tema elus võimust võtma, on erinev. Samas aitavad teiste ausad mõtted tihti äratundmisele jõuda. Vaata, kuidas erinevad inimesed on leidnud, et vähem on parem, ning mis neid on selleks motiveerinud. Pereisa lugu.

Vähem on parem

Iga inimese teekond arusaamiseni, et alkohol hakkab tema elus võimust võtma, on erinev. Samas aitavad teiste ausad mõtted tihti äratundmisele jõuda. Vaata, kuidas erinevad inimesed on leidnud, et vähem on parem, ning mis neid on selleks motiveerinud. Sõpruskonna lugu.

Alkoholitarvitamise vähendamine
Kuidas oma soovile kindlaks jääda?

Miks tekib soov alkoholi tarvitada ja kuidas sellest üle saada? Teadvusta enda harjumuspäraseid mõtte- ja käitumismalle ning õpi, kuidas keerulistes olukordades hakkama saada.

Lihtsad nipid, mis aitavad

Kuidas tarvitada alkoholi mõõdukalt – kontrollitud koguste ja sagedusega? Siit leiad praktilisi nippe, kuidas erinevates olukordades vähem juua.

Lood teekonnast selgema eluni

Tuuli lugu

Meie ühiskonnas on alkohol inimeste peades omandanud tähtsa koha. Arvatakse, et see aitab teatud olukordades ja ilma selleta on imelik. See on lihtne, kättesaadav, odav ja normaalne – aga kas nii ikka peaks olema?

Tuuli lugu on sellest, kuidas ta koges elu hoopis teistsuguses kultuuris, kus alkoholi üldse ei jooda. See pani teda nägema asju teises valguses ja andis kogemuse, mida positiivset annab alkoholist pausi võtmine.

 

Lood teekonnast selgema eluni

Kaarli lugu

Alkohol võib hakata lammutama isegi väga säravaid ja tegusaid inimesi meie ümber. See võib juhtuda igaühega – algul annab alkohol justkui hoogu juurde, kuid siis hakkab tasapisi aina võtma ning probleemid kasvavad märkamatult.

Kaarli lugu on sellest, kuidas lõbujanu ja soov põgeneda rutiinist viis märkamatult selleni, et alkohol hakkas sööma enesehinnangut ning produktiivsust. See ei olnud kooskõlas sellega, milline ta tegelikult tahtis olla. Täna saab ta olla enda üle uhke ja elada sellist elu nagu on soovinud.

 

Lood teekonnast selgema eluni

Priidu lugu

Alkohol võib olla justkui abivahendiks inimesele, kes on elanud läbi suured traumad ja kellel pole teiste inimeste tuge ega oskusi, et selle valuga paremini hakkama saada. Ajapikku võib see vahend aga tekitada sõltuvuse ning siis on probleemid juba suuremad ja veelgi raskem välja rabeleda. Lähedaste tunnustus ja toetus võivad sellel teel olla uskumatult suure mõjuga. Samas on jõud olemas inimese enda sees.

Priidu lugu on sellest, kuidas ta raskustest välja võitles ja võib nüüd peeglisse vaadata ning näha inimest, keda ta saab austada.

 

Lood teekonnast selgema eluni

Mariliisi lugu

Alkohol võib näida nagu sõber, kes võtab elus koha, kui inimesel on millestki puudus. Tundes ennast üksi ja eemalejäetuna on kerge valida alkohol, et kuhugigi kuuluda ja enda sees olevat segadust vaigistada.

Teiste inimeste hoolimine ja siiras tähelepanu, tõeliselt kuulamine ja sinusse uskumine võib tervet elu muuta. Mariliisi lugu on sellest, kuidas ta sai aru, et ta võib olla lihtsalt selline nagu ta on. Täna on ta õnnelik ja teab ka seda, kui oluline on enda last ilma hinnanguteta kuulata.

 

Lood teekonnast selgema eluni

Douglase lugu

Meie ühiskond on olnud alkoholist nii läbipõimunud, et see tundub normaalne – kättesaadav, lihtne, levinud. Ometi võib igaüks, kes alkoholi liigselt ja sageli tarvitab, sattuda sõltuvusse. Sellest väljatulemine nõuab juba ekstra jõudu ja meelekindlust.

Kui sa arvad, et mõni inimene on liiga vana, et enda elu muuta, siis vaata Douglase lugu. Kuigi ka Douglas ütleb, et eesmärgi pead sa ise seadma, aitab väga, kui leidub keegi, kes sinusse usub. Täna  naudib Douglas igapäevaseid väikseid rõõme ja häid suhteid lähedastega.

 

Programm "Selge"

Internetipõhine tasuta programm „Selge“ aitab sul iseseisvalt oma alkoholiga seotud käitumismustreid muuta, alkoholitarvitamist vähendada või üldse lõpetada.

 

Küsi julgelt abi
Mida teha, kui ise ei saa hakkama
 • Kas alkoholi liigtarvitamist tuleks ravida?
 • Kuidas ravitakse alkoholitarvitamise häiret?
 • Milline on ravi pikkus ja tulemuslikkus?
 • Millal tuleks pöörduda abi järele?
 • Kuidas käituda, kui lähedane liialdab alkoholiga?
 • Kuhu pöörduda?

Kui tunned, et vajad rohkem infot või soovid spetsialistiga nõu pidada

Küsimused ja vastused
 • Kui sul on küsimus, siis võid sellele leida vastuse, kui tutvud juba esitatud küsimuste ja vastustega.
 • Esita oma küsimus ja sullea vastavad meie spetsialistid.
Küsimus
Tere! Olen aastaid alkoholi kuritarvitanud. Liitusin programmiga kainem ja tervem eesti ja mul on küsimusi. Vanus: 34 ja kuritarvitamise periood 5 a. Päevas tarbin keskmiselt 2 l punast või valget veini (kangusega 13%, kui pole saadaval, siis 11,5% vol). Mõnikord joon õlut veini ja ... Näita rohkem
Vastus
22.11.2022
Ljudmilla Atškasov

Ljudmilla Atškasov

psühholoog AJK-Kliinik, Tartu

Tere

Kui inimene on tarvitanud alkoholi pikema aja vältel ja suurtes/ühtlastes kogustes, siis pohmelli selle klassikalises mõistes enam ei tekigi. Halvemat enesetunne võidakse kogeda, kui kogus peaks järsult minema veelgi suuremaks või lahjema alkoholi pealt minnakse üle kangema peale. Kuna orgamismil on tekkinud tolerantsus ja aju on harjunud juba teatud harjumuspäraste kogusteg... Näita rohkem